Leder Heidi Lervåg
Nestleder Hans Morten Sørlie
Styremedlem/sekretær Fredrikke Kjørven
Styremedlem/ kasserer Laila Baier Hofoss
Styremedlem/ leder håndball Anne Gro Sørlie Kaastad
Styremedlem/ leder fotball Lena Brinch
Styremedlem/ leder ski og trim Frode Sørumshagen
Styremedlem/leder e-sport Stian Lervåg
Varamedlem Lars Hagen