Barn og unge under 20 år kan trene og delta på fritidsaktiviteter som normalt, og unntas fra anbefalingen om 1 meters avstand når det er nødvendig for å drive med aktiviteten.

Barn og unge kan trene både ute og inne med sitt lag eller sin klubb, men kamper, cuper, stevner mv. for barn og unge må fortsatt utsettes.

Voksne anbefales å ikke drive organisert aktivitet innendørs. Utendørs kan voksne trene dersom det er mulig å holde god avstand.

Toppidretten anbefales å utsette alt seriespill i to uker.

Gran kommune: I Gran anbefaler vi å vente med fritidsaktiviteter til uke fire på grunn av den lokale smittesituasjonen. I uke fire anbefaler vi at barn og unge under 20 år kun deltar i fritidsaktiviteter utendørs, ikke innendørs.