Leder Heidi Lervåg
Nestleder Hans Morten Sørlie
Styremedlem/ kasserer Laila Baier Hofoss
Styremedlem/ leder håndball Anne Gro Sørlie Kaastad
Styremedlem/ leder fotball Lena Brinch
Styremedlem/ leder ski og trim Svein Tore Feyling
Varamedlem Lars Hagen