Alle som er i kontakt med barna må ha en politiattest. For å få denne må du ha en 'attest' fra 'arbeidsgiver', det vil si at vi må sende deg et vedlegg som du legger inn når du søker om politiattest.

Send en e-post med ditt fulle navn samt fødselsdatoen til kasserer@moensk.no og skriv at du trenger dette vedlegget, så sender vi det til deg.