Teamet var det første i Norge i sin kategori og har utviklet seg i samarbeid med eierklubbene på Hadeland. De siste årene har man utvidet satsningen til også å innebære en rekrutt-gruppe for 15- og 16 åringer for å støtte bedre opp om rekrutteringen i klubbene.
Vi arrangerer dessuten åpen samling hver høst for utøvere helt ned til 12 årsalderen hvor våre trenere og løpere bidrar som instruktører. I fjor samlet samlingen mellom 60 og 70 lokale håpefulle unge langrennsløpere!
Fra og med sesongen 2012/2013 har teamet hatt sin egen smørevogn som har vært med på å heve vårt opplegg på norgescuprenn og i NM for våre løpere.