Vi innkaller til ekstraordinært årsmøte i Moen Sportsklubb tirsdag den 8. mars kl 19 på Klubbhuset på Sittpå.
Hele innkallingen m/saksliste ligger vedlagt.

Hilsen
Styret