Se vedlagt innkalling.

Vennlig hilsen

Styret i Moen Sportsklubb